پشت پرده خبر حضور محمدرضا رحیمی در منزل

Posted by

مشکلات جوانان برای کار هنری به روایت یک بازیگر

رخی از رسانه‌ها به نقل از یک خبرگزاری دولتی نوشتند که یک مأمور سرشماری مدعی شده که در هنگام سرشماری، محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم در منزل حضور داشته است.

مشکلات جوانان برای کار هنری به روایت یک بازیگر