ترامپ چه سمتی به داماد خود می دهد؟

Posted by

محدودیت‌های ترافیکی ایام اربعین حسینی

امکان دارد داماد میلیونر و یهودی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا یکی از وظایف مهم را در کاخ سفید عهده دار شود.

محدودیت‌های ترافیکی ایام اربعین حسینی

ارتقا اندروید