مناسب ترین زمان اندازه گیری فشار خون

Posted by

محبوب ترین تیم آسیا قربانی لابی قطری ها

مطالعات محققان دانشگاه پزشکی Jichi ژاپن نشان می دهد که بهترین زمان اندازه گیری فشار خون در افرادی که فشار خون بالا دارند، صبح است؛ چرا که فشار خون بالا در صبح، با افزایش احتمال سکته مغزی مرتبط است.

محبوب ترین تیم آسیا قربانی لابی قطری ها