امیدواریم نامزد منتخب بتواند به نابسامانی‌ها را پایان دهد

Posted by

مادورو به ترامپ هشدار داد

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه هر اتفاقی صورت می‌پذیرد، انتخابی باشد که شایسته این حضور مردم باشد، افزود: امیدواریم نامزد منتخب بتواند به نابسامانی‌ها پایان داده و شرایط بهتری را برای کشور رقم بزند.

مادورو به ترامپ هشدار داد