دور بعدی نشست سه‌جانبه سوریه در تهران برگزار می‌شود

Posted by

لزوم حمایت دولت از شرکت های حمل و نقل ریلی

اولین دور مذاکرات تخصصی نظامی بر سر چگونگی ایجاد مناطق عاری از تنش در سوریه امروز در آنکارا برگزار شد و دور بعدی آن، با حضور نمایندگان روسیه و ترکیه در تهران برگزار خواهد شد. سه کشور پیشنهاددهنده این طرح، وظیفه نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده گرفته‌اند ولی سازمان ملل اصرار دارد که نیروهای نظامی کشورهای غربی هم در این روند دخیل شوند.

لزوم حمایت دولت از شرکت های حمل و نقل ریلی