یک ضد ایرانی گزینه وزارت دفاع آمریکا

Posted by

لاتزیو به بالای جدول رسید

فردی قرار است وزیر دفاع آمریکا انتخاب شود که می‌گویند اوباما نتوانسته مواضع افراطی وی در برابر ایران را تحمل کند و خانه‌نشینش کرده است.

لاتزیو به بالای جدول رسید