تعارفات توییتری سلمان و ترامپ!

Posted by

قسم خوردن چه شرایطی دارد؟

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از ورود ترامپ به ریاض پیام هایی در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کردند.

قسم خوردن چه شرایطی دارد؟