اعتراف پنتاگون به کشتن غیر نظامیان در موصل

Posted by

قدردانی رهبر معظم انقلاب، مدال افتخار رسانه ملی است

تحقیقات وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد یکی از حملات این کشور در موصل به کشته شدن بیش از 100 غیرنظامی منجر شد.

قدردانی رهبر معظم انقلاب، مدال افتخار رسانه ملی است