آقازمانی در ورزشگاه آزادی به دنبال رضایتنامه!

Posted by

قانون جدید ترکیه برای تبرئۀ تجاوز به دختران خردسال

بازیکن تیم فوتبال صبای قم که سابقه بازی در پرسپولیس را هم دارد در ورزشگاه آزادی به دنبال رضایتنامه بود.

قانون جدید ترکیه برای تبرئۀ تجاوز به دختران خردسال

اخبار دنیای بازی