افزایش دما در غالب نقاط کشور

Posted by

فیدل کاسترو به روایت تصویر

احد وظیفهگفت: طی این هفته در غالب نقاط کشور با روند افزایش دما مواجه هستیم تا زمانی که سامانه جدید رسیده و تغییراتی ایجاد کند.وی ادامه داد: شمال کشور طی دو سه روز آینده افزایش قابل توجه دما خواهد داشت، همچنین استان خراسان که این هفته به دلیل ایام سوگواری، میزبان زائران رضوی خواهد بود، هوای نسبتا سردی را خواهد داشت و کمینه‌های هوا در مشهد همچنان زیر صفر خواهد ماند البته در روزهای آینده از برودت هوا کاسته خواهد شد.مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع هواشناسی کشور با بیان اینکه یک سامانه جدید هم‌اکنون در جنوب کشور فعال است، گفت: براین اساس در سواحل بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و فارس طی امروز و فردا بارندگی خواهیم داشت.وظیفه گفت: موج بعدی از اواخر این هفته غرب و شمال غرب کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این موج بارش قابل توجهی ندارد اما شرایط را ناپایدار می‌کند.

فیدل کاسترو به روایت تصویر