به دلایل امنیتی پرواز هواپیماها در اطراف برج ترامپ ممنوع شد

Posted by

فتح‌الله‌‎زاده: دیگر هیچ سندی در اختیار شما قرار نمی دهم!/ یا شما شکایت کنید یا من شکایت می کنم

مقامات امنیتی آمریکا، پرواز هواپیماها را بر فراز و اطراف برج دونالد ترامپ در نیویورک ممنوع کردند؛ این در حالی است که برج ترامپ پیش‌تر، از هشت صبح تا ده شب به روی همه مردم باز بود.

فتح‌الله‌‎زاده: دیگر هیچ سندی در اختیار شما قرار نمی دهم!/ یا شما شکایت کنید یا من شکایت می کنم

ارتقا اندروید