قول مهمترین خرید استقلال به آبی ها

Posted by

عدم رای‌گیری از 4میلیون نفر افتضاح بزرگ اجرایی است

پژمان منتظری، می‌تواند مهمترین خرید استقلال در نقل و انتقالات لیگ هفدهم باشد.

عدم رای‌گیری از 4میلیون نفر افتضاح بزرگ اجرایی است