واکنش توئیتری نماینده تهران به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد/ تهدید رحمانی فضلی به استیضاح

Posted by

عارف هم به لغو سخنرانی مطهری واکنش نشان داد

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دوبار درباره لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد توئیت کرد و طی آنها استیضاح وزیر کشور را واکنش مناسبی خواند.
 
 

عارف هم به لغو سخنرانی مطهری واکنش نشان داد