موضع وزیر خارجه اصلاحات درباره تأثیر ترامپ

Posted by

شیوع خشونت خانگی بین زنان متاهل تهران

کمال خرازی  در مورد تأثیر انتخاب ترامپ بر روابط آمریکا با دیگر کشورها اظهار کرد: الان زود است که بتوان قضاوت کرد؛ چون معمولاً شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهورهای آمریکا با حرف‌های آنها در کاخ سفید فرق دارد.وزیر امور خارجه اسبق کشورمان با بیان اینکه “همه از مواضع ترامپ و نوع زندگی او نگران هستند”، افزود: بعضی افراد امیدوار هستند که بعد از روی کار آمدن، مواضع ترامپ تلطیف شود ولی باید صبر کرد و دید که چه همکارانی را انتخاب می‌کند و استراتژی او چیست؟وی همچنین در مورد تأثیر این انتخاب بر برجام و روند آن گفت: باید صبر کرد و دید که تصمیم آنها چیست. در هر صورت ما برای هر تحولی که بخواهد روی دهد آماده هستیم.

شیوع خشونت خانگی بین زنان متاهل تهران