انتقاد رئیس جمهور فیلیپین از سیاست‎های غرب

Posted by

شکست بایرن مونیخ مقابل دورتموند

«رودریگو دوترته» رئیس جمهوری فیلیپین ، غرب را به ریاکاری در سیاستهایش در قبال مساله پناهجویان متهم کرد.

به گزارش مهر، رئیس جمهوری فیلیپین در مصاحبه اخیر خود ضمن محکوم کردن غرب به ناتوانی در برابر پذیرش پناهجویان، از آنها دعوت کرد تا به فیلیپین بیایند.

به گزارش دیلی صباح، «رودریگو دوترته» رئیس جمهوری فیلیپین ، غرب را به ریاکاری در سیاستهایش در قبال مساله پناهجویان متهم کرد.

 وی با انتقاد از سیاستها و استانداردهای دوگانه غربی ها در برابر مسائل مربوط به حقوق بشر از رفتار غرب در خصوص پناهجویان و کشیدن دیوار میان آنها و شهرهای خود به شدت انتقاد کرد و آن را نوعی ریاکاری خطاب کرد.

دوترته همچنین در ادامه سخنانش، با بیان اینکه فیلیپین توانایی پذیرش پناهجویان را دارد، از آنها دعوت کرد تا به فیلیپین بیایند. دوترته دلیل این دعوت خود را ناتوانی غرب از پذیرایی مهاجرین عنوان کرد.

رئیس جمهوری فیلیپین گفت: آنها می توانند همیشه به اینجا بیایند. من پذیرای همه آنها خواهم بود.

شکست بایرن مونیخ مقابل دورتموند

oxin channel