درمان ناباروری در مردان در کشور به خوبی انجام می شود

Posted by

شوخی پرسپولیسی ها با بیرانوند

زرگر با تاکید بر اینکه درمان ناباروری در مردان در کشور به خوبی انجام می شود، تاکید کرد: در حال حاضر هیچ نیازی به اعزام برای درمان ناباروری به خارج از کشور نداریم، بطوریکه جدیدترین روش های درمانی در مراکز تولید مثل در اقصی نقاط کشورمان انجام می شود.

شوخی پرسپولیسی ها با بیرانوند