حق مسکن کارگران افزایش یافت

Posted by

شهردار آبدانان استعفا کرد

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون‌ کار از ابتدای مهر ماه سال 1395 مبلغ چهارصد هزار ریال تعیین شد؛ که این قانون از ابتدای مهر 95 اجرا خواهد شد.

شهردار آبدانان استعفا کرد

کانال تلگرام اکسین چنل