سرشماری 97 درصد خانوارهای کشور

Posted by

سوسیس و کالباس از سفره‌هاجمع شود

امید علی پارسا روز جمعه افزود: مرحله دوم سرشماری که به صورت حضوری اجرا می‌شود از 28 مهر آغاز شده و تا امروز پایان می یابد.  وی اظهار داشت: در این مرحله ماموران سرشماری به تمام خانوارهای کشور مراجعه می‌کنند. از خانوارهایی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند، کد آماری را دریافت و وارد تبلت می‌کنند. اگر خانوار در سرشماری اینترنتی شرکت نکرده باشد، اطلاعات خانوار از طریق مصاحبه دریافت و وارد تبلت می‌شود. وی بیان داشت: خانوارهایی که هنگام مراجعه مامور در منزل حضور ندارند، خانوار غایب نامیده می‌شوند. برای این خانوارها توسط مامور اطلاعیه خانوار غایب انداخته می‌شود. در این اطلاعیه به هر خانوار غایب یک کد اختصاص می‌یابد که کد خانوار غایب نامیده می‌شود. خانوارهای غایب به دو دسته تقسیم می‌شوند. به گفته پارسا، خانوارهایی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند که باید کد خانوار غایب را از طریق شماره تلفن‌های روی اطلاعیه خانوار غایب در اختیار ستادهای سرشماری قرار دهند. یا با ورود به وب‌گاه‌ سرشماری، کد خانوار غایب خود را به کد آماری سرشماری اینترنتی متصل کنند. رئیس مرکز آمار ایران افزود: خانوارهایی که موفق به شرکت در سرشماری اینترنتی نشده‌اند، باید به وب‌گاه سرشماری مراجعه و با کد خانوار غایب ثبت‌نام کنند یا با ستادهای سرشماری تماس بگیرند و به صورت تلفنی سرشماری شوند. به گفته وی، ستاد سرشماری کشور استفاده از اینترنت را برای ثبت اطلاعات خانوارهای غایب توصیه کرد. خانوارهایی که کد آماری خود را گم کرده‌اند باید به وب‌گاه سرشماری قسمت بازیابی کد آماری مراجعه کنند. خانوارهای غایب نیز سریع برای ثبت نام اقدام کنند تا ماموران مجبور به مراجعه مجدد نشوند. وی ادامه داد: باتوجه به نزدیک شدن به روز آخر سرشماری، آمارگیران مجبور هستند تا ساعت 21:30 به کار خود ادامه دهند. خانوارها نگران نشوند و از قبل، شماره ملی اعضای خانوار، تاریخ تولد آن‌ها، کد پستی، مساحت واحد محل سکونت و نوع اسکلت واحد مسکونی را با مشورت عضو مطلع خانوار یادداشت کنند و در صورت دریافت اطلاعیه خانوار غایب، بلافاصله برای ثبت‌ اطلاعات ترجیحاً به صورت اینترنتی اقدام کنند. یادآور می شود، مرحله آخر قرعه‌کشی جوایز که شامل خانوارهای غایبی که اطلاعات خود را به صورت اینترنتی ثبت کرده‌اند نیز می‌شود، در پایان سرشماری با اهدای 400 جایزه 10 میلیون ریالی انجام خواهد شد.

سوسیس و کالباس از سفره‌هاجمع شود

oxin channel