صدور گاز مجانی به ترکیه تاوان کدام فساد اقتصادی؟!/پیشخوان

Posted by

سوال از وزیر صنعت در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس

روزنامه های سیاسی امروز یکشنبه 7 خرداد 96 را در اینجا مشاهده کنید.

سوال از وزیر صنعت در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس