جمعیت کشور از مرز 80 میلیون گذشت

Posted by

سرقت مسلحانه از یک بانک در رشت

سیف الله ابوترابی روز دوشنبه در نشست خبری افزود: تا کنون 10 میلیون و 436 هزار و 808 تن از هموطنان کارت هوشمند ملی خود را تحویل گرفته اند؛ ضمن اینکه ثبت نام 18 میلیون و 793 هزار و 284 تن تکمیل شده است که این شمار ، شامل همه افرادی است که در اداره های خود و همچنین در دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام کرده اند.سخنگوی سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد که براساس پیش بینی ها تا پایان امسال 15 میلیون تن ، کارت هوشمند ملی خود را باید دریافت کنند و این سازمان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا به این هدف پیش بینی شده دست یابد.** ثبت یک میلیون و 32 هزار و 988 رویداد ولادت در هشت ماهه امسالابوترابی اعلام کرد: در هشت ماهه امسال یک میلیون و 32 هزار و 988 رویداد ولادت به ثبت رسیده است و همچنین در این مدت 244 هزار و 171 رویداد فوت ثبت شد.وی درخصوص ولادت های به ثبت رسیده در هشت ماهه امسال، ادامه داد: سن مادر در 31 درصد از ولادت ها بین 25 تا 29 سال و سهم مادران 31 تا 34 سال هم 26درصد بوده است؛ این درحالی است که سن های یاد شده برای مادران در سال1390 به ترتیب 32 و 21 درصد گزارش شده است.سخنگوی سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: میانگین سن فوت شدگان در کشور در هشت ماهه امسال 63 سال است که این میانگین برای زنان 66 سال و برای مردان 61 سال گزارش شده است.این مقام مسئول در سازمان ثبت احوال کشور درباره میانگین سن فوت شدگان در سال 90 هم اظهار کرد: میانگین سنی فوت شدگان در این سال، 61 سال بود که 63 سال برای زنان و 59 سال هم برای مردان به ثبت رسید.ابوترابی میانه سنی متوفیان کشور را هم 5 / 72 سال عنوان کرد و افزود:این، یعنی نیمی از متوفیان کشور در زمان فوت، بیش از 5 / 72 سال سن داشته اند.** ثبت 102 هزار و 81 واقعه طلاق در کشورسخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تعداد واقعه طلاق ثبت شده در هشت ماهه امسال را 102 هزار و 81 عنوان کرد و گفت: همچنین در این مدت 448 هزار و 945 رویداد ازدواج به ثبت رسیده است.این مقام مسئول در ثبت احوال، ازدواج و طلاق را به عنوان مقوله های اجتماعی بخش عمده ای از آمارهای تولیدی ثبت احوال برشمرد.ابوترابی تصریح کرد: گام بزرگی در توسعه دولت الکترونیک در حوزه ثبت ازدواج و طلاق و تولید آمارهای آن در سال 95 صورت گرفته است که از مرداد امسال اعلامیه های کاغذی از چرخه ثبت اعلام ازدواج و طلاق حذف شد و این دو رویداد به صورت برخط به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور منتقل می شود.

سرقت مسلحانه از یک بانک در رشت