شام آخر اوباما و مرکل/عکس

Posted by

سرشماری 97 درصد خانوارهای کشور

در تصاویر زیر اوباما در حال صرف شام مشترک با مرکل در هتل و نیز عبور از مقابل دروازه برندنبورگ برلین و عزیمت به سمت هتل برای صرف شام با مرکل دیده می شود. اوباما از زمان مبارزات انتخاباتی خود در سال 2008 شش بار به آلمان و شهر برلین سفر کرده است. این سفر او آخرین سفر او در مقام ریاست جمهور آمریکا به آلمان است.

سرشماری 97 درصد خانوارهای کشور

دانلود زاپیا برای کامپیوتر