ترامپ متصدیان ۳ پُست ویژه را تعیین کرد

Posted by

سران آمریکا و اروپا تحریم‌ ها علیه روسیه را تمدید کردند

یک مقام نزدیک به ترامپ اعلام کرد که وی افرادی که قرار است تصدی سه پست مشاور امنیت ملی، دادستان کل و رئیس سازمان سیا را برعهده بگیرند، مشخص کرده است.

سران آمریکا و اروپا تحریم‌ ها علیه روسیه را تمدید کردند

ارتقا اندروید