آیت‌الله موسوی اردبیلی بستری شد

Posted by

سخنرانی فاضل میبدی هم در مراغه لغو شد

گروه سیاسی: آیت‌الله موسوی اردبیلی در یکی‌ از بیمارستان‌های تهران بستری شد. به گزارش ایسنا، آیت‌الله موسوی اردبیلی از روز گذشته در بیمارستان «لاله» بستری شده و حال عمومی او مساعد نیست. به گفته مسئولین بیمارستان، آیت‌الله موسوی اردبیلی باید تحت نظر باشد.

سخنرانی فاضل میبدی هم در مراغه لغو شد