8 هزار میلیارد تومان بودجه بیمه سلامت

Posted by

زیباکلام آب در آسیاب دشمن ریخت/اسد بیشتر از اسرائیلی‌ها فلسطینی کشته!

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت 11 میلیون نفر را زیر پوشش صندوق بیمه همگانی سلامت عنوان کرد و گفت: این طرح مورد حمایت همه جانبه و همگرایی کم نظیری از سوی تمامی دست اندرکاران و مسئولین قرار گرفت. وی همچنین از تصویب پرداخت 8 هزار میلیارد تومان توسط دولت به این سازمان خبر داد.

زیباکلام آب در آسیاب دشمن ریخت/اسد بیشتر از اسرائیلی‌ها فلسطینی کشته!

اخبار بازیها