دفتر اتحادیه اروپا،واسطه‌ها را حذف می‌کند

Posted by

زائران برای بازگشت عجله نکنند

حمیدرضا آصفی درخصوص گفت‌وگوهای ایران و اتحادیه اروپا در قالب گفت‌وگوهای سطح عالی گفت: مذاکره و انجام گفت‌وگو امر مثبتی است و ایران باید تلاش کند پیام و سخن خود را به کشورهای مختلف بگوید.
او ادامه داد: شما در این مذاکرات، مواضع خود را به طرف مقابل می‌گویید و طرف مقابل نیز نظرات و انتظارتش را بیان می‌کند.
سفیر اسبق ایران در فرانسه و آلمان یادآور شد: در این گفت‌وگوها یا شما با طرف مقابل به تفاهم می‌رسید که موجب همکاری خواهد شد، یا آنکه به تفاهم نمی‌رسید که ثمره‌اش، آن است که حداقل با نوع دیدگاه طرف مقابل آگاه و تفاوت دیدگاه‌ها را متوجه شده‌اید.
آصفی دوری از زورگویی و تحمیل، احترام متقابل و تعریف منابع مشترک را از اصول موفقیت مذاکرات ایران و اروپا دانست و در مورد گفت‌وگوی حقوق بشری میان ایران و اتحادیه اروپا اظهار داشت: ما نباید از گفت‌وگو با اتحادیه اروپایی نگران باشیم. گفت‌وگو با آنها اینگونه نیست که فقط آنها بگویند و ما بشنویم. ما هم به اروپا انتقادهای عمیق و زیادی داریم و حرف‌هایمان را خواهیم زد.
او درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپایی و مخالفت‌هایی که با آن می‌شود، تصریح کرد: دلیل مخالفت‌ها با بازگشایی دفتر اتحادیه اروپایی را نمی‌دانم. اتحادیه اروپایی در ۱۴۰کشور دفتر دارد و در ایران نیز آنها می‌توانند دفتر داشته باشند.
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در مورد تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران با بیان اینکه نفس ایجاد دفتر اشکالی ندارد، خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، ماموریتی است که برای این دفتر تعریف می‌شود و آن دفتر بر چه مبنایی می‌خواهد فعالیت‌هایش را آغاز کند.
آصفی با بیان اینکه با تاسیس این دفتر ارتباطات میان ایران و اتحادیه اروپایی افزایش خواهد یافت و واسطه‌ها حذف خواهند شد، ابراز داشت: از سویی ایران در اتحادیه اروپایی دفتر دارد که مسئولیت آن را سفیرمان در بلژیک برعهده دارد و بازگشایی دفتر در تهران اقدامی متقابل است.

زائران برای بازگشت عجله نکنند