محل افزایش یارانه مشخص نیست/ دولت توضیح دهد

Posted by

روزهای سخت آجرلو در تراکتورسازی

بررسی ها نشان می‌دهد، افزایش سه برابری یارانه‌ اقشار محروم از سوی دولت، از محل هدفمندی یارانه ها صورت گرفته است. این در حالی است که پیش از این دولت بارها تاکید کرده بود منابع هدفمندی کفاف پرداخت نقدی یارانه‌ها را هم نمی‌دهد.

روزهای سخت آجرلو در تراکتورسازی