عدم رای‌گیری از 4میلیون نفر افتضاح بزرگ اجرایی است

Posted by

روحانی با واگذار کردن قدرت ایران به‌دنبال رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای است

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه یکی از راه‌های برای بررسی صحت انتخابات قرار دادن آرای تک‌تک صندوق‌ها در اینترنت است، گفت: وزیر کشور گفته اعلام جزئیات آرا بعد از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان انجام خواهد شد و این یعنی زمانی که کار از کار گذشته باشد.

روحانی با واگذار کردن قدرت ایران به‌دنبال رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای است