مقام امنیتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی استعفا داد

Posted by

رهبر معظم انقلاب، درگذشت خانم مرضیه حدیدچی دباغ را تسلیت گفتند

“عاموس گیلعاد” رئیس اداره امور سیاسی – نظامی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی درخواست کناره گیری از سمت خود را به دفتر نخست وزیری ارائه داده است؛ این ژنرال اسرائیلی قصد دارد به طور کامل از صحنه سیاسی کناره گیری کند.

رهبر معظم انقلاب، درگذشت خانم مرضیه حدیدچی دباغ را تسلیت گفتند

تلگرام نارنجی