آیا کبد شما هم مستعد چرب شدن است؟

Posted by

رحمتی: خوشحالم شرمنده نشدیم!

افرادی که دیابت و بیماری قند نوع یک یا دو دارند اما بدنشان انسولین را پس می زند حتی اگر انسولین تزریقی باشد، دچار کبد چرب می شوند.

رحمتی: خوشحالم شرمنده نشدیم!

ارتقا اندروید