روایت امام خامنه‌ای از دو فرصت و یک خطر ابزار رسانه‌ای جدید

Posted by

رئیس جمهور وارد قم شد

رهبر معظم انقلاب تأکید کردند: وسایل رسانه‌ای جدید هم یک فرصت است، هم یک خطر است؛ فرصت از دو نظر، خطر از یک جهت؛ خطر ازاین‌جهت که ممکن است این حرفها و شُبهه‌ها در ذهن جوان‌ها و در ذهن غیرجوانها اثر بگذارد و اینها را منحرف کند؛ این جهت خطر است.

رئیس جمهور وارد قم شد