فروش آب‌سنگین مازاد ایران به عمان

Posted by

رئال سوسیداد ،خیخون را در هم کوبید

انتقال آب سنگین ایران به عمان جنبه تجاری دارد و با توجه به مذاکرات در حال انجام با طرف‌های خارجی این مقادیر به تناسب به عمان انتقال داده می‌شود.

رئال سوسیداد ،خیخون را در هم کوبید