رونی عذرخواهی کرد

Posted by

دیوارنویسی ابوعزرائیل در نبرد آزادسازی موصل/فیلم

کاپیتان تیم ملی انگلیس و باشگاه منچستریونایتد، به دلیل آنچه که آن را” رفتار نامناسب درپایان هفته” خواند، عذرخواهی کرد.

دیوارنویسی ابوعزرائیل در نبرد آزادسازی موصل/فیلم

دانلود تلگرام