اشغال سه روستا در مرز صلاح الدین از سوی داعش

Posted by

دوازدهمین ماه عسل علیخانی روی آنتن می رود

گروه تروریستی داعش سه روستا در مرز صلاح الدین را اشغال کرد.

دوازدهمین ماه عسل علیخانی روی آنتن می رود