زمان و مکان تشییع مرحومه دباغ

Posted by

دعوای پرسپولیس و استقلال بالا گرفت+ عکس

ساعت 10 صبح خانم مرضیه دباغ از صحن حرم امام خمینی تشییع و در همان مکان به خاک سپرده می شود.

دعوای پرسپولیس و استقلال بالا گرفت+ عکس

ارتقا اندروید