زندان اوین به فضای سبز شهر تهران اضافه می شود

Posted by

دروازه بان سابق استقلال به تیم تارتار پیوست

قالیباف گفت: طبق اخرین جلسه ای که با آقای جهانگیر داشتیم مذاکرات اولیه را انجام دادیم و توافق بر این بود که شهرداری هزینه مورد نظر را پرداخت کند و مکان مذکور را به فضای سبز شهر تهران اضافه کنند و در مقابل بنایی جایگزین بسازد.

دروازه بان سابق استقلال به تیم تارتار پیوست