کتاب بخوانیم هر کجا که شد

Posted by

درخواست ترامپ از راست‌گراهای اسرائیل

واقعیت این است که برای خواندن کتاب وقت زیاد داریم اما به آنها توجه نمی‌کنیم. بسیاری از زمان‌ها و مکان‌ها بهترین فرصت را برای مطالعه فراهم می‌کنند. ده دقیقه سوار مترو یا اتوبوس می‌شویم و تقریبا کاری هم نداریم و این بهترین فرصت است که چند صفحه‌ای کتاب بخوانیم. در مطب دکتر هستیم. بر صندلی‌های آرایشگاه تکیه زدیم و منتظر نشسته‌ایم، در خیابان انتظار دوستی را می‌کشیم و …تمام این‌ها زمان‌هایی است که می‌شود در آن کتاب خواند. وقت‌ها مرده را می‌شود با کتاب زنده کرد. بیاییم کتاب بخوانیم هرکجا که شد.

درخواست ترامپ از راست‌گراهای اسرائیل

دانلود مستقیم تانگو جدید