فتح‌الله‌‎زاده: دیگر هیچ سندی در اختیار شما قرار نمی دهم!/ یا شما شکایت کنید یا من شکایت می کنم

Posted by

خادمین موکب علی ابن موسی الرضا (ع) /گزارش تصویری

علی فتح‌الله زاده می‌گوید شاید او هم اشتباهاتی در دوران مدیریتش داشته اما همه تلاشش این بوده که همان کاری را بکند که هواداران دوست دارند؛ وی گفت: من این ورزشگاه را ساختم ، تازه داشت تمام می شد که گذاشتندم کنار.

خادمین موکب علی ابن موسی الرضا (ع) /گزارش تصویری

تلگرام نارنجی