هشدار دوباره بانک مرکزی به سپرده‌گذاران

Posted by

حمایت عربستان از اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین

معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار دوباره به مردم برای عدم سپرده‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز گفت: برای سرمایه‌گذاری مطمئن، اسامی موسسات معتبر را در سایت بانک مرکزی چک کنید.

حمایت عربستان از اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین