وزیر خارجه آلمان به روحانی تبریک گفت

Posted by

حضور 41 میلیونی مردم در انتخابات گامی در جهت توسعه و سرافرازی ایران بود

وزیر خارجه آلمان در پیامی پیروزی مجدد روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را به وی تبریک گفت.

حضور 41 میلیونی مردم در انتخابات گامی در جهت توسعه و سرافرازی ایران بود