حمايت يك تندرو از جلب شبانه نماينده!

Posted by

جناب​خان در فصل جدید خندوانه حضور دارد

گروه سياسي: مهدی محمدی، دستیار سعید جلیلی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی دولت محمود احمدی نژاد، اقدام شبانه برای بازداشت محمود صادقی، نماینده ی مردم تهران در مجلس، را توجيه كرد. به گزارش انصاف نیوز، وي در یادداشتی تلگرامی نوشت: «اینجا لیان شامپو نیست آقای محمود صادقی هم سوپرمن نیست. مامورانی با حکم قانونی به منزل صادقی مراجعه کرده و از او خواسته اند با آنها برود. از سر شب معرکه گرفته که «از دستشان گریختم». دوران بزن و در رو احتمالا گذشته است. ایشان شاکی خصوصی دارد، به عالی رتبه ترین مقام قضایی هم تهمت زده و قاعدتا با هیچ منطقی نمی تواند بگوید هر کار دلم بخواهد می کنم، به کسی هم جوابگو نیستم. تبدیل شدن به شعبه داخلی صدای امریکا هم اسمش «ایفای وظایف نمایندگی» نیست. ظاهرا آقای صادقی فکر نمی کرده کار به اینجا برسد. پیش خود محاسبه کرده بوده معرکه ای می گیریم، اسمی در می کنیم و خلاص! چند ماه قبل بود که جناب ایشان به صدها دانشجوی بورسیه هر چه خواست گفت. همین حالا هم یک نماینده مجلس شاکی اوست. اگر به خود مطمئن است، نیازی به شلوغکاری نیست و اگر نیست، باز هم شلوغکاری مشکلی از وی حل نخواهد کرد».

جناب​خان در فصل جدید خندوانه حضور دارد