عدم بازگشت 20 میلیارد دلار درآمد نفتی

Posted by

جدول فروش هفتگی سینمای ایران

20 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در دولت یازدهم به خزانه برنگشته است.

جدول فروش هفتگی سینمای ایران