تبدیل طراحی سایت های شرکتی به سایت فروشگاهی

Posted by

توقف خادم الشریعه مقابل نفر پنجم جهان

بعضی از مشتریان که دارای سایت شرکتی هستند، تمایل به تبدیل آن به وب سایت فروشگاهی دارند. بهترین راهکار از نظر “طراحی سایت اینتن” این است که همان وب سایت شرکتی را که از نظر سئو قدرتمند از نظر اعتبار در رتبه بالایی هست را تبدیل به سایت فروشگاهی نماییم.

توقف خادم الشریعه مقابل نفر پنجم جهان