بیانیه مشترک ضد ایرانی عربستان و آمریکا

Posted by

توضیحات مدیرعامل گسترش فولاد درباره وصعیت آقایی و شجاعیان

عربستان و آمریکا در یک بیانیه مشترک ضد ایرانی دیگر خواهان بازبینی بخش‌هایی از توافق هسته‌ای با ایران شدند.

توضیحات مدیرعامل گسترش فولاد درباره وصعیت آقایی و شجاعیان