دوازدهمین ماه عسل علیخانی روی آنتن می رود

Posted by

تورم 2 رقمی در راه است؟

بدنه اصلی گروه سوژه یابی ماه عسل همان تیم سال گذشته هستند که سوژه‌های قابل بررسی را از صافی‌های متعدد رد کردند و درنهایت با تایید احسان علیخانی به جمع‌بندی رسیدند.

تورم 2 رقمی در راه است؟