بازی استقلال و صبا به وقت های اضافه رسید

Posted by

تمهیدات یگان ویژه برای بازگشت زائران

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و صبای قم در پایان نود دقیقه با تساوی به پایان رسید و کار به وقتهای اضافه کشیده شد.

تمهیدات یگان ویژه برای بازگشت زائران

دانلود مستقیم تلگرام فارسی