9 امتیاز تا قهرمانی سرخپوشان

Posted by

تمایل ترامپ برای عادی‌سازی روابط با روسیه و تقابل با ایران

قرمزهای تهرانی برای رسیدن به قهرمانی نیم فصل نیاز به 9 امتیاز دیگر دارد؛ پرسپولیس می‌تواند با 3 برد در 5 بازی باقی مانده خود 31 امتیازی شود.

تمایل ترامپ برای عادی‌سازی روابط با روسیه و تقابل با ایران

جوکر کیست؟