انتقاد از سفر های خارجی ابتکار در شرایط اضطراری هوای پایتخت

Posted by

تظاهرات در آمریکا با حمل پلاکاردهایی از بیانات امام خامنه‌ای در رابطه با ظلم دولت آمریکا به بومیان/ عکس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به سفرهای خارجی رئیس سازمان محیط زیست در شرایط اضطراری هوای پایتخت انتقاد کرد، وی افزود: باید برای حل مشکل آلودگی هوای تهران تدبیر عاجل و اساسی صورت گیرد.

تظاهرات در آمریکا با حمل پلاکاردهایی از بیانات امام خامنه‌ای در رابطه با ظلم دولت آمریکا به بومیان/ عکس

دانلود مستقیم تانگو جدید