سرپرست مشترک برای تیم بزرگسالان و امید فوتسال ایران

Posted by

ترکیب فرنگی‌کاران بیمه رازی و سینا صنعت اعلام شد

ابوالفضل کریمیان رئیس سابق کمیته فوتسال استان خراسان به تازگی به عنوان سرپرست تیم فوتسال امید انتخاب شد تا در کنار علی صانعی و دیگر مربیان، کارهای این تیم را پیش ببرد.کمیته فوتسال علاوه بر تیم امید، امور سرپرستی تیم بزرگسالان را هم به کریمیان محول کرده است تا هر دو تیم سرپرست مشترک داشته باشند!البته ممکن است کریمیان در بازی تیم ملی فوتسال ایران مقابل روسیه روی نیمکت ننشیند و شخص دیگری به عنوان سرپرست کنار تیم حضور داشته باشد ولی در حال حاضر وی امور سرپرستی تیم بزرگسالان را هم پیگیری می کند.

ترکیب فرنگی‌کاران بیمه رازی و سینا صنعت اعلام شد