مضرات کرم ضد آفتاب

Posted by

ترامپ با پول پروندۀ کلاه‌ برداری‌اش را می‌بندد

کرم ضد آفتاب مانع ساخت ویتامین D در بدن می شود و در فصل سرد و پاییز که زاویه تابش نور خورشید کج شود باید این ویتامین را از مواد غذایی گرفت.

ترامپ با پول پروندۀ کلاه‌ برداری‌اش را می‌بندد

اخبار بازیها