با ورود این خرید بزرگ به پرسپولیس مشکل پنالتی خراب کردن ها حل می شود

Posted by

ترامپ: ایران را منزوی‌تر کردیم

گادوین منشا کاندیدای اصلی زننده پنالتی در لیگ هفدهم برای پرسپولیسی‌ها است.

ترامپ: ایران را منزوی‌تر کردیم